Lutowanie metali – charakterystyka procesu

Lutowanie to metoda trwałego łączenia dwóch elementów metalowych przy zastosowaniu odpowiedniego spoiwa, czyli lutu. Od spawania odróżnia się ono tym, że w jego wyniku łączone elementy pozostają nienaruszone, a sam proces jest odwracalny. Obecnie lutowanie metali stosowane jest głównie w przypadkach elementów, których rozmiary lub struktura uniemożliwiają skuteczne wykonanie połączeń spawanych. Czynność tę z łatwością można wykonać też w warunkach […]

Więcej