Zaznacz stronę

Nawigacja GPS mimo, że jest najpopularniejszym obecnie systemem nawigacji satelitarnej, to nie znaczy wcale, że to jedyny system tego typu na Świecie. Oprócz nawigacji GPS istnieją również inne systemem nawigacji satelitarnej. Nie pokrywają one jednak tak dużego obszaru jak nawigacja GPS. Jednak rozwój wielu z nich zapowiada się bardzo obiecująco. W tym artykule chciałbym opisać chiński system Beidou. Docelowo nawigacja ta ma pokryć obszar całej Ziemi.Nawigacja Beidou-1Beidou jest chińskim systemem nawigacji satelitarnej. Nawigację Beidou możemy podzielić na dwie generację. Pierwsza generacja tego systemu (Beidou-1) tworzą 3 satelity. Beidou-1 ma obecnie charakter raczej testowy. Nawigacja tego typu pokrywa obszar Chin oraz obszary krajów sąsiednich. Ma on również ograniczone zastosowania. Nawigacja Beidou-1 działa od 2000 roku.Nawigacja Beidou-2Druga generacja chińskiej nawigacji satelitarnej zwana Beidou-2, lub Compass ma być nawigacją satelitarną o zasięgu globalnym. Segment kosmiczny nawigacji Beidou-2 będzie składał się z 35 satelitów. Projektanci nawigacji Beidou-2 przewidują, że do końca 2012 roku nawigacja ta pokryje swoim zasięgiem obszar południowo – wschodniej Azji, a do 2020 roku nawigacja Beidou-2 swoim zasięgiem obejmie obszar całego Świata.Historia nawigacji BeidouProjektanci nawigacji Beidou przewidują, że system ten powstanie w trzech etapach.Przyłączenie się Chin do programu Galileo. W 2003 roku Chiny przystąpiły do europejskiego projektu nawigacji satelitarnej Galileo. Nie oznaczało to jednak rezygnacji Chin z tworzenia własnego systemu nawigacji satelitarnej. Można jednak sądzić, że przystąpienie Chin do programu Galileo może oznaczać, że nawigacja Beidou będzie wykorzystywana tylko przez chińskie wojsko.