Zaznacz stronę

Budowanie praktycznie każdego budynku o większych rozmiarach powinna zostać wsparta dokładną dokumentacją, a dodatkowo w wielu sytuacjach przeprowadzonymi szczegółowymi analizami podłoża. Badania geologiczne są niezwykle istotne, chociaż przez dużą grupę wykonawców traktowane z dużymi oporami. Są oni zdania, że przeróżne badania gruntu to jedynie stracony czas i pieniądze, a pożytku z nich żadnych nie ma. I rzeczywiście, nic wielkiego się nie dzieje, jeśli obiekt postawiono na solidnym gruncie i posiada on mocną strukturę. Lecz gorzej jest, jeśli okazuje się, że po wybudowaniu obiektu coś się z nim dzieje, i wówczas pojawiają się lament i narzekania, że nikt się nie zdecydował na usługi geologiczne, które uniknąć by pozwoliły sporych kłopotów. Z tego też powodu, rozpoczynając planowanie budowy, powinno się koniecznie zatrudnić geologiczną firmę do wykonania wszystkich niezbędnych pomiarów.

Powinno to dotyczyć praktycznie wszystkich obiektów, a przyjęta ogólnie praktyka jest następująca, że im większa jest budowa, tym kompleksowe badania są bardziej wymagane. W sytuacji niektórych projektów badania gruntu oraz ekspertyzy geologiczne są konieczne, w niektórych przypadkach sugerowane, lecz nie w każdej sytuacji niezbędne. A szczegółowe sprawdzenie terenu ma bardzo duże znaczenie już na etapie wykonywania projektu konstrukcji i budynków. Zrobione analizy wykorzystywane są podczas obliczeń konstrukcji, dając możliwości już przy tych etapach policzyć odpowiednie grubości fundamentów. Niewykonanie gruntowych badań skutkuje albo podnoszeniem marginesu bezpieczeństwa na zapas, co często powoduje z reguły niepotrzebne dodatkowe koszty, lub spowodować może duże utrudnienia już w czasie realizacji konstrukcji.

Zbyt piaszczyste podłoże albo wodne cieki, o jakich budowlańcy nie mieli pojęcia znacznie mogą przystopować budowę, powiększając w takim przypadku koszt realizacji, a w wyjątkowych sytuacjach wymusić bardzo duże przeróbki w samym projekcie. Ryzyko również jest już po postawieniu konstrukcji, gdyż trwałość i bezpieczeństwo budowli przez wiele lat uzależniona jest od tego, z jakimi parametrami był wykonany projekt. Niezrobienie geologicznych badań i powiązane z tym niebezpieczeństwo wystąpienia nietypowych sytuacji być może przyczyną dużo krótszego i stwarzającego zagrożenie używania obiektu. Usługi geologiczno inżynierskie przeważnie polegają na zrobieniu kilkudziesięciu odwiertów w miejscach, w których stał będzie właśnie projektowany obiekt. Wiercenia realizowane są w różny sposób, a po ich ukończeniu firma która je robiła zaczyna sporządzanie kompletu dokumentacji. Dokumentacja taka najczęściej zawiera omówienie występujących na sprawdzanym obszarze geologicznych warunków razem z ilustrującymi to schematami.

Dodatkowo wykonuje się tabelkę z parametrami i na koniec sugestie które dotyczą projektowanej budowy. Przy wykorzystaniu tego typu pomiarów architekt miał będzie cały czas pełne rozeznanie, jak przedstawia się stan podłoża na terenie stawiania obiektu. Przez to ma możliwość zaprojektowania inwestycji w taki sposób, aby spełnić normy bezpieczeństwa, a przy tym nie generowało to zbyt wiele zbędnych nakładów finansowych. Może to pozwolić to także wykonawcom zlecenia być przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje, przez co będzie możliwe zaplanowanie okresu wykonania inwestycji. Ostatnimi czasy całkiem powszechne staje się pojęcie geologia inżynierska, bo to dzięki właśnie tej dziedzinie nauki, które zajmuje się badaniem środowiska geologicznego. Jako typowe zagrożenia geologiczno-inżynierskie badane przez geologów inżynierskich to między innymi: grunty słabonośne, wody gruntowe, badania zanieczyszczenia gruntu. Geolog inżynierski lub geotechnik powinien być często proszony o ocenę warunków dla głębokich dołów i prac ziemnych jak i ekspertyzę wpływu na otoczenie wibracji wynikających z tych robót.