Zaznacz stronę

Kredyt i pożyczka to bardzo powszechne formy pomocy finansowej. Często nie wiemy, którą z nich wybrać, która będzie dla nas bardziej korzystna. Zanim udamy się do banku powinniśmy zapoznać się z podstawową wiedzą na ich temat.

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Zarówno kredyt, jak i pożyczka, są umową zawartą między bankiem a kredytobiorcą. W tej umowie bank zobligowany jest do udzielenia pomocy pieniężnej, którą biorca musi spłacić wraz z należnymi bankowi odsetkami i prowizjami. Wybierając pożyczkę nie musimy podawać celu, na jaki zostaną wykorzystanie te pieniądze. Kredyt natomiast tego wymaga. Dodatkowo w obu wypadkach musimy udowodnić, że jesteśmy w stanie spłacić całą kwotę. Jest to warunek, bez którego żaden bank nie udzieli nam pomocy.

Jakie są rodzaje kredytu i pożyczki?

Bank może udzielić kredytu w kilku formach, m. in:
1. Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) – którego celem jest kupno mieszkania;
2. Kredyt gotówkowy
3. Kredyt samochodowy
Ze względu na brak konieczności podawania celu, na jaki mają być wykorzystane pieniądze, pożyczka posiada jedną formę.

Co należy przemyśleć przed podjęciem decyzji?

Przede wszystkim trzeba zastanowić się, czy cel, na jaki mają być wykorzystane pieniądze, mieszczą się w kategoriach przedstawionych powyżej. Jeżeli tak, prawdopodobnie najlepszym wyborem będzie kredyt. Jeżeli jednak cel nie jest sprecyzowany lub nie mieści się w kategoriach kredytu, lepiej wybrać pożyczkę. Warto również wziąć pod uwagę wysokości oprocentowania i prowizji.